Núi Nông-Ngư nghiệp

  • Hệ thống lai thủy sản-năng lượng mặt trời

    Hệ thống lai thủy sản-năng lượng mặt trời

    “Hệ thống kết hợp thủy sản-năng lượng mặt trời” dùng để chỉ sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và sản xuất điện mặt trời.Một mảng năng lượng mặt trời được lắp đặt phía trên mặt nước của ao cá.Vùng nước bên dưới mảng năng lượng mặt trời có thể được sử dụng để nuôi cá và tôm.Đây là một loại chế độ phát điện mới.